IZVAJALCI LIKOVNE DEJAVNOSTI

 

 

Vodenje likovne dejavnosti

Likovne dejavnosti bo vodila dr. Tonka Tacol, izred. profesorica za likovno didaktiko, dolgoletna predavateljica likovne dejavnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, likovna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami v poučevanju v osnovni šoli, raziskovalka poučevanja in učenja likovne vzgoje ter avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov o učinkovitostih izvajanja likovne dejavnosti v šoli in izven nje, avtorica prvih učbenikov za likovno vzgojo v osnovni šoli, monografij in priročnikov za učitelje.

 

Tonka Tacol je opravila magisterij znanosti na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, doktorirala pa je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Izvajalci

Poleg voditeljice likovne dejavnosti bodo izvajalci še drugi likovni in pedagoški strokovnjaki.