OBVESTILA

 

 

Obveščamo vse udeležence skupine iz šolskega leta 2017/2018 in njihove starše, da bomo na njihovo željo zadržali to skupino v enaki sestavi in po enakem urniku, oz. po dogovoru